top of page
aktuální nabídka 2024
Přírodní a terapeutické zahrady
Tvoříme přírodní zahrady nebo jejich části, kde vládnou smíšené
kultury jedlých stromů, keřů, bylin, trvalek, sezónních květin a zeleniny a lidí.
Rádi se podílíme na vzniku bezbariérových a terapeutických prvků v zahradách.
O mých květinách

Malá vznikající zahrada tvoří zázemí pro nadační fond Ronja a jeho aktivity

Pomáhá skloubit domácí celodenní péči rodičů
o Ronju a má terapeutický přesah

pro její zdravotní stav

Tvoříme tu klidné zázemí pro podobně hendikepované děti a jejich pečující

Zahrada leží v CHKO České Středohoří
v malé vsi Velká Javorská


Pěstujeme rostliny v režimu přírodní zahrady


Místo chemie vyžíváme výběr rostlin, mulčování
kompost, přírodní hnojiva, dětskou práci a vášeň

Kytice aranžujeme ze sbíranýchdivoce rostoucích rostlinJejich oslnivá krásavrací zpětto nejúžasnější,co prozřetelnostna této planetě stvořila.

Rádi do kytic přidávámepěstované kouskyz vlastních a vybraných zdrojůspojených přírodnícha permakulturních zahrad

Ronja je hendikepovaná desetiletá slečna s dětskou mozkovou obrnou a dalšími diagnózami a potřebuje k životu nepřetržitou péči a podporu. Nadační fond Ronja vychází z osobních zkušeností rodiny s péčí o těžce hendikepovanou dceru.

Nadační fond Ronja vychází z osobních zkušeností rodiny s péčí o těžce hendikepovanou dceru a zasazuje se o rozvoj péče o hendikepované děti v ČR.

Chceme podpořit pobyty a aktivity hendikepovaných dětí na čistém a čerstvém vzduchu a umožnit rodinám a pečujícím venkovní aktivity.

Z velké části péče pokrývá nákladné položky převážně na asistenci, cvičení a fyzioterapii, neurorehabilitaci, plavání, speciální zdravotní

a kompenzační pomůcky.

 

Ty z velké části nejsou hrazené státem nebo zdravotními pojišťovnami,

ale pro život s hendikepem jsou nezbytné.

Podporujeme "Pátý stupeň" a integraci

hendikepovaných dětí a jejich rodin do společnosti.

 

Podporujeme rozvoj paliativní péče v ČR.

Snímek obrazovky 2024-02-01 v 14.09.08.png

Velká Javorská 10
470 02 Žandov

IČ: 17526582

číslo účtu

13337788 / 5500

bottom of page