top of page

Odolává suchu, daří se mu bez hnojiv a přehnané péče.
Vhodný do přírodních zahrad a krajiny.

kg

5

250 m2

1450 Kč vč. 15% DPH

10

kg

500 m2

1 990 Kč vč. 15% DPH

25% kostřava červená
 
10% kostřava rákosovitá
 
10% jílek jednoletý

10% kostřava ovčí
10% jetel plazivý

  6% bojínek luční


 
 6% tomka vonná 
 
6% psineček veliký
 
5% lipnice luční
3% čičorka pestrá
3% štírovník růžkatý
3% tolice dětelová
3% úročník bolhoj

Druhově bohatá jetelotravní směs je složena z českých odrůd travin a jetelů, které jsou vhodné k výsevu jak v zahradách

i v krajině.

Porosty, které jsou založené výsevem druhově obohacených směsí se můžou postupně a lépe vyvinout v druhově bohatý porost. Jednotlivé druhy se vzájemně podporují ve zdravém růstu a svým složením je trávník méně náchylný k vysychání. Díky jetelovinám se také samozásobuje živinami a není tedy potřeba vlastní pozemek zatěžovat hnojivy ani pesticidy.


Tento trávník je vhodný i pro zlepšení druhově nevyhovujících trvalých travních porostů v oblastech, kde chybí regionální směsi osiv. Tato směs je vhodná také z hlediska ochrany přírody.

Autorkou skladby osiva je Katka Horáčková.

Použitím této směsi přispějete ke zvyšování biologické různorodosti a ekologické stability okolí i krajiny.

KONTAKT
Adéla 702 041 578
acalta@centrum.cz

divokekvety.cz
divokekvety.cz/trava

bottom of page